Vdcasino Dünya Standartlarını Takip Ederek Adil

Yorum ve Şikayetler: Tipiwin’in yeni bir şubesi gibi görünüm sergileyen Beterwin tüm altyapısını bu firmadan sağlıyor. Canlı bahisler alanında çoklu görünüm ve karşılaşma görünümü ile maçlar takip edilebiliyor. 05- Telefon dinlemelerine karşı tedbir alma prensibi: ERGENEKON Terör Örgütü, gerek örgütsel faaliyetlerini yerine getirmede gerekse kendi aralarındaki her türlü ilişki de, özellikle gizliliğe önem vermekte, bu bağlam da teknik takip faaliyetlerine karşı olabildiğince tedbirli davranmaktadırlar. Öte yandan da bu kadar ilişki içersinde olduğu Sami HOŞTAN’m uyuşturucu kaçakçılığı suçundan (2) defa hapis cezası aldığı halde bu işi yaptığını bilmediğini söylemesi de düşündürücüdür. Şüpheli Veli KÜÇÜK Sami HOŞTAN’ı 1983 yılından beri tanıdığını, kumarcılık yaptığını öğrendikten sonra uzaklaştığını, sadece birkaç sefer telefon görüşmesi yaptığını, fakat uyuşturucu işi yaptığını bilmediğini, zaten son bir yıldırda herhangi bir ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir. Örgütün üst düzey yöneticilerini oluşturan İlhan SELÇUK ve Doğu PERİNÇEK’e bakıldığında, yapılacak herhangi bir teknik takibe yakalanmamak için bu güne kadarki hayatlarında kesinlikle cep telefonu kullanmadıkları görülmüştür. 21 isimleri kesinlikle gizlidir ve deklere edilmez.

Ekonomiyi bilen, ama ekonomi/politik alanında deneyimsiz örgüt kadrosu, çeşitli çevrelerce MAFİA siyaseti ve yöntemleri uygulanarak, “bağış” adı altında maddi olanakların gereksiz yere tüketilmesi girişimleri ile yılgınlığa sürüklenmek istenmiştir. İlk üyelik bonusu adı altında siteye yaptığınız yatırımlar için %100 ila %200 arasında bir bonustan yararlanabilirsiniz. Sedat PEKERin ödediği. Telefon görüşmesinde REİS(kod) Sedat PEKER Veli KÜÇÜK’e “her zaman emrindeyim abi senin her dediğin benim için emirdir” Şeklinde bağlılığını bildirdiği tespit edilmiştir. Veli KÜÇÜK’ten ele geçirilen MAFİA belgesinin üzerinde el yazısı ile ” ” Yazdığı görülmüştür. Nitekim Kutlu SAVAŞ’m resmi belge olarak hazırlamış olduğu Susurluk raporunda, Sami HOŞTAN’m 1996’da yedi ay içinde Veli KÜÇÜK ile 34 kez görüştüğü belirtilmiştir. Lobi örgütlenmesi içersinde yer alacak elemanların çağa ayak uydurabilecek donanım, bilgi ve deneyimine sahip olması gerektiği, özellikle sistemle barışık olmayan, aradığını bulamamış yapıdaki kişiliklerden seçilmesi gerektiği belirtilmiştir. İstihbarat toplama yöntemlerinden bahsedildiği, bu çerçevede örgüt elemanlarından sağlanan bilgiler yabancı örgütlerden elde edilen bilgiler, yabancı örgütlere sızdırılan ajanlar aracılığı ile elde edilen istihbaratlar olduğu, sonuç olarak Ergenekon’un gözlerinin her şeyi görmesi gerektiği, kulaklarının her şeyi duyması gerektiği belirtilmiştir.

Lobi’nin prensip olarak hiçbir girişim ve eylemin içersinde yer almaması, siyasetten tümüyle uzak bir yapı olarak faaliyet göstermesi gerektiği, aynca tüm çalışma ve faaliyetlerinde gizlilik prensiplerine sadık kalınması gerektiği belirtilmiştir. Başlığı altında; Hukuk departmanının bir başkan ve beş yardımcıdan oluştuğu, organizasyonun girişim ve faaliyetlerinin mevcut yasalann hukuksal temeline dayandınlabilmesi çalışmalannı yürüttüğü belirtilmiştir. Lobinin yapılanması ve tüm faaliyetlerinin mevcut hukuk platformu içerisinde yapılacağı, lobinin her girişiminin kendi içinde oluşturulan hukuk birimi tarafından yasal koşullara uyumlu hale getirileceği belirtilmiştir. Söz konusu dokümanlann kapak resimlerinin üzerindeki tarihlerden 1999 ve 2000 yılları içersinde hazırlandığı, ilk olarak “ERGENEKON” dokümanının yazıldığı, bu dokümanın ERGENEKON’un re-organizasyonuna katkıda bulunmak amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir. ERGENEKON terör örgütünün günümüzdeki mevcut yapısına bakıldığında, birçok örgüt mensubunun örgütsel dokümanlarda belirtilen eleman profili ile uyumluluk gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda operasyonel eylem ve girişimler de belirlenmiştir USİAD adlı ekonomik sivil toplum örgütünün faaliyetleri ulusal çıkarlara uygun alanlarda desteklenmeli, sorunlarının çözüm yolları tespit edilmeli, aynı alandaki karşı sivil toplum örgütlerinin desteği ve işbirliği sağlanmalıdır. Ulusal Sanayici ve İşadamları (USİAD) adlı, Ekonomik alanda yer alan “Sivil Toplum Örgütü”nü konu edinen bu çalışma, “Ulusal” amaçlar kapsamında değerlendirmeye alınmış ve objektif verilerden yola çıkılarak hazırlanan “ön değerlendirme” bilgi ve dikkatlerinize sunulmuştur.